Latvijas Olimpiskās komitejas 2022.gada budžets

APSTIPRINĀTS LATVIJAS OLIMPISKĀS KOMITEJAS 2022.GADA BUDŽETS

Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Izpildkomitejas sēdē tika apstiprināts LOK budžets 2022.gadam 12 269 857 euro apmērā LOK Budzets_2022_21.01.2022.pdf. Kā budžeta prioritātes tika noteiktas - Komandas Latvija dalības nodrošinājums Olimpiskajās spēlēs Pekina 2022; LOV sportistu sagatavošanās programma; Olimpiskās kustības jaunatnes programmu (dalība Eiropas jaunatnes ziemas Olimpiskajās spēlēs Vuokatti2021 un Banska Bistrica2022; “Olimpiskais Drafts”) atbalsts; Olimpiskās izglītības programmas (LOK 100-gade; jauniešu nometņu programma “Personības akadēmija” projekta “Sporto visa klase” ietvaros, duālas karjeras iespējas augstas klases sportistiem) un “Vienas pieturas aģentūras” līguma pilnveidošana saistībā ar Valsts kontroles ieteikumiem. Budžeta izdevuma lielāka sadaļa 35,2% jeb 4 331 106 euro apmērā tiek atvēlēta individuālo sporta veidu federācijām, nodrošinot augstas klases sasniegumu sportistu sagatavošanās procesu un treniņdarbu; delegācijas dalība Olimpiskajās spēlēs tiek nodrošināta 1 028 399 euro apmērā (8,38%); tāpat lielu budžeta sadaļu sastāda aizdevumu atmaksa reģionālās programmas ietvaros – 1 984 132 euro (16,1%). Jau otro gadu Latvijas Olimpiskā komiteja saņem visu valsts apakšprogrammas “Augsto sasniegumu sports” finansējumu, tādējādi administrējot finanšu līdzekļus arī Latvijas Olimpiskās Vienības (LOV) un Latvijas Olimpiskā Sociāla fonda (LOSF) darbībai. Šajā gadā dotācija LOV darbības nodrošināšanai ir 1 711 995 euro ( 13,95%), savukārt LOSF finansējums ir 701 700 euro apmērā (5,72%). Minētās programmas tiek īstenotas ciešā sadarbībā ar 33 Olimpisko individuālo sporta veidu federācijām. LOK budžeta ieņēmumu sadaļu veido Valsts budžeta līdzekļi, Starptautiskās Olimpiskās komitejas finansējums, ziedojumi un sadarbības partneru atbalsts.